Діяльність - наукова

ПРОГРАМА 
розвитку кікбоксингу «ІСКА» в 
Україні на 2016-2020 р.р.

Вступ

Програма розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні в період 2016-2020 роки розроблена відповідно до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації", концепції Державної цільової соціальної програми Мінмолодьспорта України національно - патріотичного виховання на 2016-2020 роки.

У програмі розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні враховані необхідні зміни у підходах суспільства до забезпечення підготовки здорової людини, в дитячо-юнацькому спорті, спорті великих досягнень, спортивно-прикладної підготовки та виконанню цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки.

Програма розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні є загальнодержавною складовою системи фізичної культури і спорту, спрямованої на зміцнення фізичних, інтелектуальних здібностей, фізичних навиків прикладної спрямованості, формування національно-патріотичної активності людей, підготовки до життєво-важливих потреб, розвиток дружніх відносин з національностями країни та національностями інших держав.

Розвиток кікбоксингу «ІСКА» в Україні, базується на співпраці з військовими формуваннями, силовими органами, військовими частинами НГУ, створенні нових клубів і секцій масового навчання, закладів позашкільної освіти та створює умови залучення до активних занять населення України, а також має стимулюючий вплив на розвиток міжнародної інтеграції України.

Кікбоксинг «ІСКА» є вид спорту, спрямований, як на загальний розвиток так і на перехід у спорт вищих досягнень та надання постійного вдосконалення самозахисту усім верствами населення з різними рівнями достатку.

Головне завдання «Федерації кікбоксингу України ІСКА» з розвитку виду спорту в Україні є виховування спортсменів світового рівня, підготовка суддів найвищого міжнародного класу, виховання тренерів високого професіоналізму.

Цілеспрямована діяльність забезпечує гідне місце в загальнодержавній системі фізичної культури і спорту, а також підвищує його соціальну значимість у національно-патріотичному вихованні спортсменів різного віку, всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров'я населення, формуванню здорового способу життя, культурному і духовному розвитку громадян України.

Враховуючи зазначене, а також свої статутні завдання, «Федерація кікбоксингу України «ІСКА» з розвитку виду спорту в Україні передбачає наступну програму своєї діяльності на 2016-2020 роки.

Мета, завдання та етапи реалізації Програми:

Метою Програми є розвиток кікбоксингу «ІСКА» в Україні, як масового та прикладного виду спорту і спорту вищих досягнень для всіх вікових груп населення.

Головним завданням Програми є створення нормативно-правових, інформаційно-методичних, організаційно-масових умов, сприятливих для розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні, як ефективного засобу гармонійного розвитку особи, зміцнення здоров'я населення, підвищення національно-патріотичного та духовного рівня особи, формування здорового способу життя та участі у сприянні соціального прогресу українського суспільства у світовому співтоваристві.

Основними завданнями Програми є:

 
— сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні; 
— участь у формуванні нормативно-правових документів сфери фізичної культури і спорту та сучасної нормативно-правової та інформаційної бази розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні; 
— удосконалення організаційної структури федерації, ефективної системи управління регіональними осередками федерації у їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо розвитку та популяризації кікбоксингу «ІСКА» в Україні;
— розвиток системи взаємодії з державними громадськими та іншими організаціями, а також розвиток міжнародних зв'язків в межах існуючих повноважень;
— об'єднання громадських організацій України та всіх зацікавлених, що сприятимуть розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні; - сприяння розвитку спортивних клубів та спортивних секцій кікбоксингу «ІСКА» в Україні, закладів позашкільної освіти для залучення населення до активних занять кікбоксингом; 
— сприяння подальшій розбудові системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та суддівського корпусу кікбоксингу «ІСКА» в Україні; 
— підвищення майстерності атлетів кікбоксингу «ІСКА» в Україні для участі у міжнародних змаганнях та формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі.

I. Реалізація Програми здійснюється за такими напрямками:

  1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення.
  2. Розвиток інфраструктури федерації.
  3. Спорт вищих досягнень.
  4. Кадрове забезпечення.
  5. Матеріально-технічне забезпечення.
  6. Інформаційно-методичне забезпечення.
  7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення.

 

1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення.

Заходи Період Відповідальні
1. Проводити заходи щодо об’єднання усіх зацікавлених сторін у розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні. Щороку Президія, регіональні осередки
2. Сприяти розширенню індивідуального членства у кікбоксингу «ІСКА» в Україні громадян України. Щороку Президія, регіональні осередки
3. Розробити та запровадити систему змагань (першостей клубів, міст, районів, областей, відкритих рейтингових змагань). 2016-2020 р.р. Президія, регіональні осередки
4. Проводити огляд-конкурс на кращу організаційну роботу серед спортивних клубів, секцій, районів, міст, областей. Щороку Президія, регіональні осередки
5. Підготувати та подати на розгляд до Міністерства молоді та спорту України наступні документи: 
—  зміни та доповнення правил проведення змагань кікбоксингу «ІСКА» в Україні.
при внесенні змін до Правил Президія, Колегія суддів,тренерська рада.
6. Готувати та подавати на реєстрацію до Міністерства юстиції України зміни та доповнення до Статуту федерації, які затверджуються Черговою Конференцією федерації. при внесенні змін до Статуту Президія,секретаріат.
7. Розглянути та затвердити наступні документи: 
—  типові положення про комісії за напрямками роботи (національна колегія суддів, системи підготовки та підвищення кваліфікації тренерських кадрів з кікбоксингу «ІСКА» в Україні, розвиток федерації у питаннях зв’язків з державними та громадськими організаціями,тощо);
2016-2020 р.р. Президія, секретаріат.
8. Підготувати та подавати на розгляд Міністерства молоді та спорту України: 
— Єдиний календарний план Всеукраїнських змагань з кікбоксингу «ІСКА» в Україні ; 
— положення (регламенти) про проведення всеукраїнськіх змагань згідно ЄКПВЗ; 
— Звіти о проведеної роботи ГО «Федерація кікбоксингу України «ІСКА»; 
— Збірну команду України з кікбоксингу «ІСКА».
Щороку Президія, федерації
9. Поновити та затвердити наступні положення; 
про класифікаційні, тренерські та суддівські книжки;
про міжнародні членські внески;
про тренерську раду;
про національну Колегію суддів з кікбоксингу «ІСКА» в Україні;
про розвиток кікбоксингу «ІСКА» в Україні;
про підвищення національно-патріотичного виховання молоді та тісної співпраці з відділом НПВ Міністерства молоді та спорту України;
про зовнішні зв’язки;
про вступ в антидопінговий центр України.
2016-2020 рік Президія, Колегія суддів, тренерська рада.
10. Затвердити план проведення Колегії суддів кікбоксингу «ІСКА» в Україні Листопад поточного року Президія, федерації
11. Проводити:
— звітно-виборчі Конференції федерації;
— засідання Президії федерації;
— засідання Ревізійної комісії;
— колегії суддів та тренерів.
За статутними вимогами Президія.
12. Здійснювати розвиток співробітництва з міжнародними федераціями інших країн. Щороку Президія.
13. Розширювати представництва суддів від України в суддівській колегії офіційних міжнародних спортивних організацій. Щороку Президія, колегія суддів,
14. Затверджувати план проведення Всеукраїнських навчально-тренувальних зборів кікбоксингу «ІСКА» в Україні травень, жовтень поточного року Президія, федерації , Тренерська Рада,
15. Сприяти проведенню навчально-тренувальних зборів з кікбоксингу «ІСКА» в Україні та суддівсько-тренерських семінарів по регіонам. Щороку Президія, регіональні федерації
16. Забезпечити дотримання існуючих вимог до єдиного порядку присвоєння суддівських категорій. Щороку Президія, Колегія суддів
17. Проводити короткотермінові курси підготовки суддів кікбоксингу «ІСКА» в Україні з їх подальшою атестацією. Щороку Президія федерації, Колегія суддів
18. Забезпечити своєчасне подання необхідних документів для оформлення спортсменам та тренерам класифікаційних спортивних звань за результатами змагань. На протязі року Президія, регіональні федерації

2. Розвиток інфраструктури кікбоксингу «ІСКА» в Україні по розширенню мережі закладів позашкільної освіти.

Заходи Період Відповідальні
1. Сприяти реєстрації обласних осередків, федерацій, створення мережі закладів позашкільної освіти, секцій, клубів в різних регіонах України. Регулярно Президія, регіональні федерації, секретаріат.
2. Проводити комплекс спортивно-масових заходів до загально-державних, галузевих свят, свят міст, свят національної гвардії України, заходів національно-патріотичного виховання молоді. Постійно Президія, регіональні, районі федерації, секції та клуби.
3. Проводити роботу по створенню батьківських та тренерських рад колективів спортивних клубів, секцій, закладів позашкільної освіти тощо. Постійно Керівні органи клубів, секцій, закладів ПО
4. Здійснювати заходи щодо відкриття відділень кікбоксингу «ІСКА» в регіонах України та закладах позашкільної освіти. Постійно Президія, територіальні та районі організації
5. Сприяти формуванню системи спортивних клубів, секцій, закладів позашкільної освіти, як передумови ефективного розвитку кікбоксингу «ІСКА» в Україні, в нових соціально-економічних умовах. Постійно Президія, територіальні та районі організації.
6. Вести національно-патріотичне виховання серед спортсменів різних вікових груп. Постійно Президія, територіальні та районі організації ГО ФКУ"ІСКА", клуби, заклади ПО.
7. Забезпечувати укладання двосторонніх договорів про співпрацю між територіальними осередками та місцевими органами з питань розвитку фізичної культури та спорту. На протязі року. Президія, територіальні організації.
8. Проводити роботу по вдосконаленню та розвитку інфраструктури з кікбоксингу «ІСКА» в Україні, областях, та містах України. Регулярно Президія, територіальні та районі організації ГОФКУ"ІСКА", клуби, заклади

3. Спорт вищих досягнень

Заходи Період Відповідальні
1. Забезпечувати на рівні сучасних вимог підготовку резерву національної збірної команди України з кікбоксингу «ІСКА» її успішний виступ на чемпіонатах та першостях світу, Кубках світу та Європи. Щороку Президія, регіональні федерації.
2. Проводити роботу по розвитку естетичних, вольових та морально-етичних здібностей членів збірної команди України та заходи національно-патріотичного виховання молоді. Постійно Президія, регіональні федерації , тренери —викладачі.
3. Проводити всеукраїнські заходи з кікбоксингу «ІСКА» в Україні згідно річного плану-календаря. Згідно плану-календаря. Президія, регіональні федерації.
4. Пропонувати та реалізувати систему відбору формування основного складу збірної команди, кандидатів в збірну команду, резерву збірної команди України з кікбоксингу " ІСКА". На протязі року. Президія, регіональні федерації, тренери —викладачі.
5. Визначати рейтинг кращих спортсменів, тренерів, суддів на основі результатів участі у змаганнях. На протязі року. Президія, секретаріат.
6. Регулярно підвищувати професійний рівень спортсменів, тренерів та суддів шляхом проведення семінарів, курсів та конференцій. На протязі року. Президія, регіональні федерації, Суддівська колегія.
7. Своєчасно та регулярно піклуватися про присвоєння класифікаційних звань, тренерських та суддівських категорій. На протязі року. Президія, регіональні федерації, секретаріат.
8. Проводити НТЗ для збірної команди України серед дорослих, юніорів, юнаків. На протязі року. Президія, регіональні федерації, тренерська рада
9. Сприяти виїзду збірної команди України з кікбоксингу «ІСКА» на офіційні чемпіонати світу, Кубки світу та Європи. Постійно Президія, регіональні федерації, тренерська рада
10. Призначити кваліфікованих головних тренерів до дорослої, молодіжної та юнацької збірної команди України. Постійно Президія, регіональні федерації, тренерська рада
11. Співпрацювати з міжнародною організацією з метою розширення представництва суддів від України в суддівській колегії офіційних чемпіонатів світу, Кубків світу з кікбоксингу «ІСКА» . Постійно Президія, регіональні федерації, Колегія суддів
12. Направляти суддів кікбоксингу «ІСКА» України вищої категорії на Семінари суддів міжнародних організацій для отримання відповідних суддівських категорій. Щороку Президія, регіональні федерації, Колегія суддів

4. Кадрове забезпечення.

Заходи Період Відповідальні
1. Проводити моніторинг державних та регіональних потреб у кваліфікованих кадрах в кікбоксингу «ІСКА» в Україні. Весь період Президія
2. Забезпечувати атестацію спеціалістів по кікбоксингу та лицензування тренерів з кікбоксингу «ІСКА» в Україні . Весь період Президія
3. Проводити роботу по профорієнтації серед спортсменів, які закінчили активні заняття кікбоксингом з подальшим залученням на тренерську роботу. Весь період Президія
4. Проводити удосконалення знань тренерів по високоякісній підготовці спортсменів з досвіду вихователів Національного університету фізичного виховання і спорту України. Весь період Президія
5. Проводити обмін досвідом між тренерами по ефективному застосуванню особистих методів підготовки спортсменів. Весь період Президія
6. Залучення спортсменів та тренерів до серії лекцій з історії України відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України. Весь період Президія

5. Матеріально-технічне забезпечення.

Заходи Період Відповідальні
1. Створити на рівні сучасних вимог спортивну базу для підготовки Національної збірної команди України. Весь період Президія
2. Створити належні умови для проведення всеукраїнських змагань. Весь період Президія
3. Вивчити можливість щодо відкриття в регіонах України спеціалізованих залів з кікбоксингу «ІСКА». Весь період Президія
4. Постійно проводити роботу по залученню спонсорів для фінансування спортивної діяльності Національної збірної команди України з кікбоксингу «ІСКА». Весь період Президія

6. Інформаційно — методичне забезпечення

Заходи Період Відповідальні
1. Розмістити в мережі Інтернет, на сайті, повну інформаційну базу усіх аспектів діяльності з кікбоксингу «ІСКА» в Україні у тому числі: 
— коротка історія розвитку;
— правила проведення змагань;
— інформація про керівні органи;
— каталог обласних осередків;
— рішення керівного органу; Інша інформація.
Весь період Президія
2. Зобов’язати всі регіональні осередки , які є членами ГО «Федерація кікбоксингу України «ІСКА» відкрити електронну адресу — е-mail в мережі Інтернет . Весь період Президія, регіональні федерації.
3. Готувати та розміщувати на сайті в мережі Інтернет:
— календарі змагань;
— регламенти чемпіонатів та Кубків України;
— рейтингових змагань;
— оперативно оновлені рейтинги спортсменів України;
— оновлені запрошення на змагання;
— інша важлива інформація.
Весь період Президія
4. Створення та розвиток системи взаємодії з середніми учбовими закладами по масовому залученню дітей та молоді до занять з кікбоксингу «ІСКА» в Україні, як на початковому так і нарівні поступового зростання спортивної Весь період Президія
5. Розробляти поліграфічну, нагородну та рекламну продукцію ГО «Федерація кікбоксингу України «ІСКА». Весь період Президія
6. Висвітлювати репортажі щодо спортивних змагань в журналах та газетах України, Інтернеті тощо. Весь період Президія
7. Забезпечувати програмним жеребкуванням учасників Всеукраїнських, обласних, міських, рейтингових змагань в містах проведення змагань. Весь період Президія, секретаріат.

7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення.

Заходи Період Відповідальні
1. Проводити роботу щодо медико-біологічного забезпечення членів збірної команди України з кікбоксингу «ІСКА». Весь період Президія, Центр спортивної медицини (Київ)
2. Проводити медичне страхування спортсменів Весь період Президія, регіональні федерації, місцеві федерації
3. Підготувати видання на державній мові методичних підручників та посібників з кікбоксингу «ІСКА» в Україні відео-, аудіо- продукції на допомогу молодим тренерам, суддям, спортсменам. Весь період Президія, секретаріат.
3. Підготувати видання на державній мові методичних підручників та посібників з кікбоксингу «ІСКА» в Україні відео-, аудіо- продукції на допомогу молодим тренерам, суддям, спортсменам. Весь період Президія, секретаріат.
4. Забезпечити закріплення всіх провідних спортсменів - членів Національної збірної команди України з кікбоксингу «ІСКА» за регіональними лікарсько-фізкультурними диспансерами. Весь період Органи виконавчої влади фізкультури та спорту, Президія, регіональні федерації та Центр спортивної медицини (Київ)